واکی تاکی مجاز Hi Talk

1.450.000 تومان

دارای 35 کانال

همراه با پایه‌شارژ، گیره کمربندی و بند آویز

دسته: