بیسیم، انواع شبکه های بیسیم شهری

بیسیم، شبکه ساده تک فرکانس : One frequency Simplex دراین نوع شبکه ارتباط بیسیمهای متحرک (دستی وخودروئی) با بیسیم ثابت و با یکدیگر بصورت ساده ومستقیم وبا استفاده از یک فرکانس صورت میگیرد.   بیسیم، شبکه نیمه دوپلکس با دو فرکانس : Two Frequency Semi duplex دراین نوع...

شرکت توسعه صنعت ارتباطات جلوه

شرکت توسعه صنعت ارتباطات جلوه شرکت توسعه صنعت ارتباطات جلوه از سال 1386 فعالیت خود را در زمینه کار گروه مخابرات رادیویی بیسیم آغاز کرد و در این خصوص با دریافت مجوز رسمی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیوی اجازه خرید، فروش، نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش را در...